Regio Paviljoen – Den Helder

Regio Paviljoen – Den Helder

Den Helder

Visit Wadden

In 2018 sloegen marketingorganisaties Merk Fryslân, Marketing Groningen en Holland boven Amsterdam de handen ineen voor het vermarkten van het mooiste natuurgebied van ons land: het waddengebied. De taak van deze organisaties is om dit gebied – met zijn uitzonderlijke universele waarden: de natuur van wereldklasse, dynamische landschap, aansprekende cultuur en eigen waddenspecifieke bedrijvigheid – goed op de kaart te zetten. Door middel van prikkelende verhalen, beleefbare routes of het uitlichten van de vele unieke kenmerken. Hiermee bieden ze het Unesco Werelderfgoed een publiek dat het verdient. We noemen deze bijzondere samenwerking: Visit Wadden.

Er is een winactie georganiseerd, waar deelnemers een nachtje weg kunnen winnen. Er worden hiervoor posters met een qr code mee genomen om op te hangen. De qr code kan gescand worden, waarbij bezoekers naar de winactie-pagina worden geleid. Iedereen mag meedoen.

Donkerte van de Wadden

Het Waddengebied is één van de laatste plekken in Nederland waar het nog écht donker wordt. Het programma Donkerte van de Wadden zet zich in voor een groter bewustzijn van het belang van het donker. Samen met ondernemers en lokale partners bouwen we donkertebelevingsplekken en nachttuinen door het hele Waddengebied. Zo zorgen we ervoor dat het Donkere Wad geliefd en beschermd blijft.

Voorbeelden belevingsplekken:

– Sterrenkijkbank bij het Wieringer Eilandmuseum Jan Lont

– Dark Sky beleefpunt en voorlichtingsruimte op Terschelling

– Sterrenkijkbank, donkerte- speeltuin en overkapping met sterrenkaart bij Noordpolderzijl

– Plantenenpad Lauwersmeergebied

Planten en dieren in de nacht

Lichtvervuiling heeft grote gevolgen voor planten en dieren. Zo is ongeveer de helft van de insecten ‘s nachts actief. Veel planten, zoals de teunisbloem en kamperfoelie spelen hierop in door ‘s nachts een zoete geur te verspreiden. Andere nachtdieren, zoals vleermuizen en uilen, hebben door lichtvervuiling minder leefgebied en kunnen minder goed jagen. Met onze Nachttuinen, vol met planten die goed zijn voor nachtelijke bestuivers en schuilplaatsen voor nachtdieren als vleermuizen en egels, creëren we veilige plekken voor de nachtelijke natuur en dragen we bij aan een grotere biodiversiteit in het Waddengebied.

Waddengastronomie

Partners van het programma Waddengastronomie versterkt Werelderfgoed willen een hoogwaardige culinaire waddentraditie vestigen. Met een eigen verhaal rondom de smaak van de Wadden, gedragen door lokale producenten en culinaire ondernemers. Ook wordt er een recreatieve beleving in het teken van smaak, gezonde voeding en bewust leven aan verbonden. Door middel van netwerken, inspiratiekaarten & foodroutes, online marktplaatsen, kennis en onderwijs en het bevorderen van culinair toerisme wordt het rijke aanbod aan waddenproducten onder de aandacht gebracht bij professionals, bewoners en toeristen.

Citymarketing Den Helder

Citymarketing Den Helder zet zich in voor het op de kaart zetten van de stad op het gebied van wonen, leren, werken en recreëren. De visie van Citymarketing Den Helder is de stad profileren als een maritieme, stoere en energieke kunstgemeente. 

Door middel van verschillende online platformen, evenementen te organiseren en de unieke Den Helder Experience Store (Spoorstraat 2), streeft Citymarketing Den Helder naar deze visie. 

Citymarketing Den Helder is ook verantwoordelijk voor de communicatie rondom Sail Den Helder 2023 en speelt dus een significante rol in het evenement. 

Stad aan Zee

Stad aan Zee – het hart van Den Helder – is er voor al die stadse natuurliefhebbers en iedereen die van nature in de stad thuishoort.

Stad aan Zee is een initiatief van Helder Vastgoed/Woningstichting, Gemeente Den Helder en Zeestad en vind je in het regiopaviljoen.

Laat je informeren over de ontwikkelingen in de stad en de bijzondere woonkansen in Den Helder.

METIP

METIP is het Maritime Emerging & Enabling Technologies Innovation Park. Een innovatiecentrum, community, tech- en gameshub en broedplaats waar maritieme technologie tot het hoogste niveau wordt getild. Bedrijven, overheden, opleidingen, start-ups en kennisinstellingen vinden hier aansluiting op elkaar. Stuk voor stuk uitmuntend in hun vakgebied, maar samen de Top van Noord-Holland.

METIP is het epicentrum van de maritieme technologie en innovaties. Hier worden krachten gebundeld die tot ver buiten de landsgrenzen voelbaar zullen zijn. Zo komen we binnen METIP tot nieuwe robotica en software, innovatieve toepassingen van bijvoorbeeld dronetechnologie in de on- en offshore en tot de doorlopende ontwikkeling van VR en XR voor games en trainingsdoeleinden in de maritieme sector.

METIP is onderdeel van de Regio Deal en ontstaan in nauwe samenwerking met bedrijven, scholen, Ontwikkelingsbedrijf NHN, de gemeente Den Helder, provincie Noord-Holland en het Ministerie van Defensie. Noord-Holland biedt graag de voedingsbodem om uit te groeien tot een ijzersterke techregio. METIP op haar beurt, heeft letterlijk alles in huis om dat waar te maken.

Wadden Werelderfgoed

Het werelderfgoed Waddenzee strekt zich uit over ongeveer 500 km langs de kustlijn van Nederland, Duitsland en Denemarken. Het is het grootste getijdengebied ter wereld. In het hele gebied verlopen de natuurlijke processen ongestoord.

In 2009 werd de Waddenzee opgenomen in de lijst van werelderfgoederen van UNESCODat betekent dat de Waddenzee van uitzonderlijk universeel belang is en bewaard moet blijven voor de huidige en toekomstige generatie.

1. Nergens op aarde is er zo’n diverse en dynamische kustzone op deze schaal, continu gevormd door wind en getijden. Deze natuurlijke processen ervaren we vandaag. Ze voltrekken zich ononderbroken langs de Waddenzee, waarbij we zien hoe eilanden, zandbanken, modderplaten, geulen, zoutmoerassen en duinen gevormd worden.

2. Natuurlijke krachten en dynamiek laten ons een onschatbaar verhaal zien van voortdurende, actieve aanpassing van planten, dieren en hun omgeving aan klimaatveranderingen, in het verleden en nu. De productiviteit van biomassa is de hoogste ter wereld en biedt voedsel voor vissen, zeehonden en vogels.

3. Biodiversiteit op wereldwijde schaal is afhankelijk van de Waddenzee, die ruimte biedt aan meer dan 10 000 soorten planten en dieren, en die van groot belang is voor 10 tot 12 miljoen trekvogels die in het gebied foerageren als ze op weg zijn naar hun winter- of zomerverblijf.

4. De Waddenzee omvat alle facetten (soorten, leefomgevingen, processen) waaruit een natuurlijke en dynamische waddenzee bestaat. Het gebied is groot genoeg om ervoor te zorgen dat deze uitzonderlijke aspecten van een van de belangrijkste ecosystemen in stand blijven en beschermd worden.

5. De uitstekende toestand waarin de Waddenzee beschermd is, is het resultaat van 30 jaar gezamenlijke natuurbescherming van Nederland, Duitsland en Denemarken, waarbij de Waddenzee is aangewezen als nationaal park en natuurreservaat. De bescherming van één onscheidbaar ecosysteem is een gezamenlijke verantwoordelijkheid jegens de wereldgemeenschap voor het nut van de huidige en toekomstige generatie

Download
de app

Social
media

Volg SAIL Den Helder